UK FLAG                              Andrew Swainson
    “The Dukes of Stratosphear Colouring Book. Foodbank Fundraiser.”
     £1.00
 •≠•   Současná situace s virem Covid ~ 19 ovlivňuje každého člověka na planetě jednotlivě. Zatímco mnozí se budou v důsledku toho ještě dlouho potýkat, existují mezi námi lidé, kteří měli potíže s položením jídla na stůl ještě dříve, než se to všechno zbláznilo.
•≠•   Vzhledem k tomu, že většina z nás je v současné době doslova zapečetěna ve svých domovech, jsou rodiče s dětmi, které se chtějí bavit. Andy Partridge a já [Andrew Swainson] jsme sestavili omalovánky ilustrací z nedávné sbírky Dukes of Stratosphear „Psurroundabout Ride“. Každá kniha obsahuje 8 obrázků, které si můžete vybarvit. Je možné je okamžitě ve formátu PDF stáhnout, abyste si je mohli vytisknout doma a stojí jen £1 (GBP). Kromě toho každý nákup bude zařazen do tomboly, aby měl šanci vyhrát poměrně skvělý „balíček péče o XTC / Dukes“, když vše proběhne.
•≠•   Veškeré výnosy z prodeje budou rozděleny rovnoměrně mezi potravinové banky ve Swindonu a oblast High Peak v Derbyshire.
Website: https://www.andrewswainson.com/
•≠•   The current situation with the Covid~19 virus is affecting every single person on the planet. While many will struggle as a consequence, there are those who were already having difficulty putting food on the table before it all went crazy.
•≠•   With most of us currently sealed into our houses, some with children to try and keep entertained, Andy Partridge and I have put together a colouring book of the illustrations from the recent Dukes of Stratosphear “Psurroundabout Ride” collection.  Each book features 8 images for you to colour in, is immediately downloadble in PDF format for you to print at home and costs just £1. In addition to that, each purchase will be entered into a raffle to win a rather splendid XTC/Dukes “care package” when this all blows over.
•≠•   All proceeds from the sale will be split equally between food banks in Swindon and the High Peak area of Derbyshire.
•≠•   https://burningshed.com/store/

ALBUM COVERS XI.