Úvodní stránka » News & Actualities » Antologie moravské lidové hudby počátku 21. Století.
Antologie moravské lidové hudby počátku 21. Století

obal albaobal alba

 

Antologie moravské lidové hudby počátku 21. Století.
Location: Morava, Czech Republic
Record Label: Indies Scope 
Album release: October 25, 2011
Genre:  ethno • world music
Cat. N°: MAM486-2
Pokusem o reflexi současné podoby lidového muzicírování ve velkých i menších moravských folklórních regionech je čtyřalbový reprezentativní výběr kapel a zpěváků, jež výrazně přispívají k zachování autentické podoby hudebních tradic svého regionu.
Jednotlivé díly čtyřalbové kompilace jsou doplněny legendou a bookletem s nástinem hudební historie konkrétního regionu, jeho nejvýznamnějších hudebních těles, muzikantských a zpěváckých osobností. Každé album je zabaleno v samostatném papírovém digipacku s 28 stránkovým bookletem a je také možné každé z alb zakoupit samostatně. Speciální balení bude obsahovat všechny 4 digipacky v  kartonovém boxu.
CD I - HORŇÁCKO: Nepřerušená muzikantská tradice
První z alb čtyřdiskové edice Antologie moravské lidové hudby se věnuje moravskému regionu Horňácku.
Album je zaplněno až po okraj 27 skladbami od současných významných nositelů místní folklórní tradice jako jsou Horňácká CM Martina Hrbáče, Horňácká muzika Mirka Minkse či Horňácká muzika Petra Mičky a řady dalších interpretů. V dvaceti osmi stránkovém bookletu alba má každý z interpretů vlastní medailonek (jak v češtině tak v angličtině). 
Z průvodního slova Heleny Bretfeldové, které najdete na albu CD1 Horňácko, vybíráme:  „Oblast Horňácka se nachází na východním okraji jižní Moravy, pevně přimknuta k hranici se Slovenskem; historická „uherská“ hranice i blízkost Myjavy, Trenčína a Nového Města nad Váhom se odráží v příbuznosti melodiky, rytmu i jazyka horňáckých a slovenských písní. Horňácko se rozprostírá na úpatí Bílých Karpat, pod nejvyšší horou Javořinou. ….
.... Pro Horňácko je významná především stovky let přetrvávající kontinuální tradice lidového muzicírování. Nejstarší, archaickou formou lidové hudby zaznamenanou už v polovině 18. století bylo gajdování: gajdoš hrával sám v hospodě k tanci a doprovázel se na gajdy (dvojhlasé horňácké dudy s průběžně znějícím basovým tónem). K osamocenému gajdošovi se od poloviny 19. století přidávaly smyčcové nástroje, většinou dvoje housle – prim a kontr, později kontrabas (obvykle třístrunný, nošený na řemeni u těla). Smyčce postupně převládají nad melodicky i rytmicky limitovanými gajdami, zhruba na přelomu 19. a 20. století nad gajdošskou muzikou začíná převažovat muzika hudecká; smyčce se hierarchizují na prim (vedoucí hlas, housle), kontru (harmonický doprovod, housle, později též viola), obligát (prostá melodie bez cifer-ornamentů, housle) a spodek (basová linka, kontrabas); později se připojuje klarinet (klarinetista=“píščelák“). Až ve třicátých letech se (zprvu pokusně v Ňorkově muzice, pak v muzice Jožky Kubíka) připojuje cimbál (zpočátku spíše k nelibosti zpěváků i tanečníků, kteří ho měli - trochu poprávu - za cizorodý, maďarský prvek). Do hudeckých sestav také pro zesílení zvuku přibývaly žesťové nástroje a vznikal tzv. štrajch; někde žestě zcela vytlačily původní hudecké obsazení.
Pokud jde o původní písňové a taneční formy, typická horňácká muzikantská sada začíná zpěvem táhlé (táhlice): zpěvák předzpěvuje, kapela „jde za ním“s doprovodem; pak se hraje (za vedení primáše) sada sedláckých. Sedlácká je tradiční horňácký taneční rytmus, lišící se textovými i harmonickými modifikacemi obec od obce; jsou jich zaznamenány stovky, mnohdy na jeden nápěv i pět-šest textových variant. Sada se uzavírá koncovou cifrou (každý dobrý primáš má svou vlastní). Dalším, ještě starobylejším horňáckým tanečním rytmem je starosvětská. Mladším tancem (ve variantách rozšířený po celém Slovácku) je verbuňk (tanec mládenců „zverbovaných“- odvedených na vojnu): pomalý zpěvný rozjezd postupně graduje (na Horňácku v„duvaj" rytmu s „těžkou druhou“přiznávkou) a vrcholí friškou…
… Založení tradice Horňáckých slavností lidových písní a tanců ve Velké nad Veličkou v roce 1957 dalo podnět k oživení mnohým pozapomenutým tradicím a především inspirovalo vznik celé řady souborů a muzik oddaných kulturnímu odkazu předků ve všech obcích na Horňácku; do jedenadvacátého století tak přetrvala v živé podobě řada svátečních obyčejů, písní a tanců i několikátých generací zpěváckých a muzikantských rodů: Kubíků, Miklošků, Miškeříků, Prachařů, Ďugů, Holých, Hrbáčů, Hudečků, Kománků, Slováků, Zemanů, Šáchů, Okénků, Pešků, Supů, Kohútů, Prášků, Pšurných, Zálešáků – ale též Mičků, Galečků, Valíčků, Trachtulců a Minksů.
Písně:
01. Tré primášé (sada sedláckých – instrumentální)
housle prim střídavě Martin Hrbáč, Luděk Šácha a Miroslav Kolacia, CD M. Hrbáč se svou muzikou: Pěkné zkázáníčko
02. Suchovské hudecké (sada starých sedláckých ze Suchova)
HCM Martina Hrbáče, housle prim Martin Hrbáč, CD Horňácký hudec Martin Hrbáč
03. Ňorkův verbuňk (verbuňk – instrumentální)
HCM Martina Hrbáče, prim Martin Hrbáč a Luděk Šácha, CD Martin Hrbáč se svou muzikou: Pěkné zkázáníčko
04. Načo robit juchaj (žertovné sedlácké)
zpívá Dušan Holý, Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáč, CD Martin Hrbáč se svou muzikou: Pěkné zkázáníčko
05. Mám já miłú, pěknú bíłú (sedlácké)
zpívá Dušan Holý, Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáč, CD HCM Martina Hrbáče
06. V javorovéj hori (táhlá milostná)
zpívá Lubomír Holý, doprovází Petr Pavlinec (cimbál), CD Pesnyčky ze Lhoték
07. Zpod suchého javora, Nemárni nemárni, Rabudeň rabudeň
zpívá Lubomír Holý, hraje Musica Folklorica, CD Luboš Holý a Musica Folklorica: Rabudeň, Rabudeň
08. Pri téj Nitri, pri dvore (balada z Horňácka)
zpívá Lubomír Holý, doprovází Jan Rokyta st. (cimbál), CD Horeła linda, linduška
09. Za našima humny (táhlá)
zpívá Martin Hrbáč, hraje HCM Martina Hrbáče, CD Horňácký hudec Martin Hrbáč
10. Háj, háj, háj, háj, zelené oreší (sedlácké ze Lhoty)
zpívá Martin Hrbáč a sbor muziky, hraje HCM Martina Hrbáče, CD Horňácký hudec Martin Hrbáč
11. Dolina, dolina (táhlá)
zpívá František Okénka, CD František Okénka: Preletěuo vtáča
12. Ne do tŕňá (žertovné sedlácké)
zpívá František Okénka, hraje HCM Martina Hrbáče, CD František Okénka : Preletěuo vtáča
13. Ode mlýna ke mlýnu (balada v rytmu sedlácké)
zpívá Martin Prachař, hraje HM Jarka Miškeříka, CD HCM Jarka Miškeříka
14. Já bysem k vám chodívávał (sedlácké)
zpívá Martin Prachař, hraje HCM Jarka Miškeříka, CD Pres Javorník malovaná dłážka
15. Povidali, že sem umrel (gajdošská hudecká)
zpívá a na gajdy hraje Jaroš Hrbáč, hraje HCM Jarka Miškeříka, CD HCM Jarka Miškeříka
16. Nebył sem u miłej
zpívá Josef Kútný, hraje Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, CD HCM Petra Galečky: Ó, łásko fortelná
17. N eorem, nesejem (táhlá a sedlácké)
zpívá Josef Kútný, hraje Horňácká muzika Miroslava Minkse, CD Zpívání z Horňácka
18. Túłali sa młádenci (sada sedláckých)
zpívají Petr a Aleš Mičkové, hraje Horňácká muzika Petra Mičky, CD HM Petra Mičky: Z koreňů strom
19. Išel kmotr (sedlácká – štrajch)
zpívá sbor muziky Petra Mičky, hraje HM Petra Mičky a hosté (dech. nástroje), CD HM Petra Mičky: Z koreňů strom
20. Jede Janošek (balada)
zpívá Petr Galečka, hraje Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, CD HCM Petra Galečky: Moja žena smutno plače
21. Bože mój, otče mój, Myjava, Myjava (táhlá a sedlácké)
zpívá Miroslav Minks, hraje Horňácká muzika Mirka Minkse, CD Pesnyčky ze Lhoték
22. Pres Javorník malovaná dłážka (táhlá)
zpívá Anna Kománková, CD Anna Kománková: Pres Javorník malovaná dłážka
23. I šeł pres łávku
zpívá Anna Kománková, hraje Cimbálová muzika Miroslava Minkse, CD Zpívání z Horňácka
24. Preleteł słavíček (dívčí milostná)
zpívá Jiřina Miklošková, hraje Horňácká muzika Miroslava Minkse, CD Pesnyčky ze Lhoték
25. Prałach včéra na doline rukávečky, Súžívałach ve Lhote
zpívá Jiřina Miklošková, hraje Horňácká muzika Miroslava Minkse, CD Pesnyčky ze Lhoték
26. Verbovali na vojnu (balada v rytmu starosvětské)
zpívá Anna Bobčíková, hraje Hudecká muzika Mirka Minkse, CD Teče voda přes velický majír
27. Ó, łásko fortelná (milostná táhlá)
zpívá sboreček žen z Lipova, hraje Horňácká CM Petra Galečky, CD HCM Petra Galečky: Ó, łásko fortelná
Antologie moravské lidové hudby počátku 21. Století.
Location: Morava, Czech Republic
Record Label: Indies Scope 
Album release: October 25, 2011
Genre:  ethno • world music
Cat. N°: MAM487-2

CD II - DOLŇÁCKO
Dolňácko - Hudba kráčející po starých kupeckých stezkách
Druhé z alb čtyřdiskové edice Antologie moravské lidové hudby se věnuje první části moravského regionu Dolňácka.
Z Dolňácka se tato nahrávka věnuje Uherskobrodsku, Strání a Kopanici, Uherskohradišťsku a Veselsku. Druhé album obsahuje o tři skladby více než první album Antologie, rovných třicet nahrávek od současných významných nositelů místní folklórní tradice jako jsou CM Danaj, CM Strážničan, CM Pavla Múčky, CM Kunovjan a řady dalších interpretů. V dvaceti osmi stránkovém bookletu alba má každý z interpretů vlastní medailonek (jak v češtině tak v angličtině). 
Z průvodního slova Heleny Bretfeldové, které najdete na albu, vybíráme:  „Donedávna se tento region (společně s Horňáckem, Podlužím a Hanáckým Slováckem) označoval jako Moravské Slovensko; za posledních sto let se vžilo pojmenování Moravské Slovácko pro celou jihovýchodní Moravu a Dolňácko pro územní celek složený z údolí podél dolního toku řeky Moravy od Napajedel (kde sousedí s Valašskem) směrem na jih až k Hodonínu a dál přes Lanžhot až po soutok Dyje s Moravou (tzv. Dyjský trojúhelník, kde se dotýká i hranice Moravy, Dolního Rakouska a Slovenska) a přilehlé podhůří Chřibů, přes Kyjov až k Hustopečím. Chřiby, resp. Jejich část Buchlovské hory, oddělují oblast od severu, východní hranice je vymezena obloukem Bílých Karpat s dominantními vrcholy Javořinou a Lopeníkem. Patří k nejdéle osídleným územím českého státu – zde se rozkládala Velkomoravská říše, sem směřovala cyrilometodějská mise, tudy procházela Jantarová stezka…
… Geneze dolňácké lidové hudby je podobná té na Horňácku, její kontinuita se poněkud liší: i zde byla základem gajdošská muzika – ne ovšem osamělý zpěvák doprovázející se na svůj nástroj, nýbrž gajdošská dvojka: housle a gajdy (dudy). Zpívali střídavě, mnohem později ve dvojhlase – hudec (houslista) hrál melodickou linku, gajdoš ji zdobil tzv. ciframi. I na Dolňácko postupně pronikal přes uherskou (slovenskou) hranici cimbál a klarinet. I tu vznikaly hudecké i cimbálové kapely, výjimkou nebyl ani štrajch (kapela tvořená smyčci společně s tzv. plechy, tedy dechovými nástroji – např. skláři ve Strání). Na přelomu 19. a 20. století se na Dolňácku (s výjimkou některých oddělených oblastí) vytrácelo dodržování zvykoslovných obyčejů; útlum zaznamenala i s tím spojená lidová hudebnost. K oživení došlo ve 30. letech minulého století (prostřednictvím tzv. Slováckých krúžků) a pak po druhé světové válce: nastalo hromadné zakládání národopisných souborů, pozdější základny státem protežovaného folklorismu…
… Uherskobrodsko (dříve označované též jako Záhoří) přiléhá na severu k Valašsku a Luhačovskému Zálesí, na západě k Uheskohradišťsku; charakter muziky je slovácky zpěvný;  z hudebního hlediska jsou významné města Uherský Brod, Vlčnov a Nivnice, dále obce Bánov, Komňa, Suchá Loz a další. Specifickou podoblastí je  Strání s obcemi Strání, Březová a Korytná. Na východním úbočí Bílých Karpat jsou lokalizovány (Moravské) Kopanice, jazykově i v melodice a rytmice místních lidových písní výrazně modifikované blízkostí Slovenských Kopanic; tvoří je obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žitková, Vyškovac a Lopeník. Typickým tancem pro celé Uherskobrodsko je sedlácká, která se liší podle jednotlivých subregionů: v Uherském Brodě se hraje a tančí brodská sedlcká, v Korytné korytňanský, v Bystřici pod Lopeníkem našská, ve Strání straňanská sedlácká; na Kopanicích je slovenský vliv patrný v četnosti čardášů, ve Strání se dochovaly a zpívají četné balady i mnohohlasé a-capellové trávnice. Na celém Uherskobrodsku je udržovaná silná tradice fašankových (masopustních) obchůzek majících charakter lidové slavnosti, veselice; přímo ve Strání se podařilo rekonstruovat a dodnes udržet podobu obřadního obchůzkového tance Pod šable, který se v rámci obchůzky tančí i v jiných obcích.
Uherskohradišťsko (a přilehlé Veselsko) sousedí kromě Brodska s Horňáckem, což připomíná jednak obliba táhlic a četnost balad v místních písňových sběrech i v repertoáru tamějších muzik. Typickým párovým tancem je rovněž obdoba horňácké sedlácké – (hradišťská) sedlcká; podobně jako na Horňácku se jednotlivé nápěvy sedlckých řadí do písňových sad. Výraznými zdroji písní jsou místní části Uherského Hradiště a jeho bezprostřední okolí – kupř. Derfle (dnes Sady), Staré Město u Uherského Hradiště,  Uherský Ostroh, Blatnice a Bílovice; dalším cenným zdrojem jsou obce Pomoraví - Babice, Spytihněv, Kudlovice, Huštěnovice, Jalubí, a oblast mezi Buchlovicemi a Moravským Pískem – mj. Vážany, Nedakonice a Polešovice.
Písně:
01. Bajeryš - Mazurka - Polka (taneční sada–instrumentální) 3:20
housle prim Lubomír Málek, hraje cimbálová muzika Olšava, CD Kytice z Uherskobrodska
02. Maršovský stárek (tanec sedlcký z Uherského Brodu) 2:57
hraje Cimbálová muzika Olšava, sólo zpěv Hynek Sušil, CD Kytice z Uherskobrodska
03. Nivnico, Nivnico (milostná z Uherskobrodska) 2:04
hraje Cimbálová muzika Olšava, housle prim a sólo zpěv Lubomír Málek, CD Kytice z Uherskobrodska
04. V tom Újezdci - Ej nepoložil - Udeřilo tři čtvrtě (brodské sedlcké) 3:17
hraje Cimbálová muzika Olšava, zpívají Lubomír, Taťjána a Jitka Málkovi, CD Dívča z Javoriny
05. Hrajte mně, husličky - Nad vodú fták (z Uherskobrodska) 3:14
hraje Cimbálová muzika Olšava, zpívá Lubomír Málek, CD Lubomír Málek a CM Olšava: Hrajte mně, husličky
06. V tem straňanském poli - Co to vtáča jarabáča - Taký sem lahúčký - Ej, u straňanskej Boží muky - V straňanském hájku 2:30
(taneční ze Strání) hraje CM Husličky, housle prim Anna Přikrylová, CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú
07. Lúbí sa ně, lúbí (straňanské sedlácké) 1:30
hraje Cimbálová muzika Husličky, sólo zpěv Vlasta Grycová, CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú
08. Už slunéčko zašlo (milostná balada) 6:12
hraje Cimbálová muzika Husličky, sólo zpěv Vlasta Grycová), CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú
09. Mamko, mamko (milostná žertovná ze Strání) 1:54
hraje CM Husličky, zpívá Vlasta Grycová a dětský sbor muziky, CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú
10. Bože môj - Pojdzem na hríby - Na tem mosce - Odkel že si (hrozenské taneční) 3:23
hraje folklorní soubor Kopaničár, housle prim a zpěv sólo Jan Rapant, CD Kopaničár: Okolo Hrozenka
11. Horenka chabová - Bože môj, otec môj (taneční z Kopanic) 1:45
hraje CM Olšava, prim Lubomír Málek, zpívá Jan Rapant, CD Hrajte ně,husličky. Z archivu CM Olšava k 50. výročí založení
12. U našeho jezera (milostná z Bystřice pod Lopeníkem) 2:52
hraje CM Olšava, zpívá Taťána Málková-Roskovcová, CD Kytice z Uherskobrodska
13. Zahrajce mi husličky (hudecká z Kopanic – instrumentální) 1:35
hraje Cimbálová muzika Olšava, housle prim Lubomír Málek, CD Kytice z Uherskobrodska
14. V strážnickéj šerhovni 1:57
hraje Hradišťan, zpívá Alice Holubová, CD J. Pavlica a Hradišťan: Live & co se nevešlo
15. Bílovští pacholci (balada z Uherskohradišťska) 2:53
hraje Cimbálová muzika Hradišťan, zpívá Věra Domincová, CD CM Hradišťan: Hradišťu, Hradišťu
16. Počkaj šohajíčku – Ej oře, oře (dívčí z Uherského Hradiště) 1:46
hraje Cimbálová muzika Hradišťan, zpívá Věra Domincová, CD CM Hradišťan: Hradišťu, Hradišťu
17. Hudecké z Bílovic (instrumentální sada) 2:30
hraje Cimbálová muzika Hradišťan, housle prim Jiří Pavlica, CD CM Hradišťan: Hradišťu, Hradišťu
18. Chodí syneček - Dolina, dolina - Měl sem galánečku - Nepůjdu já přes ten háj - Ti bílovští pacholíci 3:01
(hradišťské sedlcké) hraje Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, zpívá Karel Rajmic, CD Karel Rajmic a CM Jaroslava Čecha
19. Dyž sem já šel přes městečko - Nedaleko do tých vánoc - Košulenka tenká - Všecí ludé, všecí 2:59
(hradišťské sedlcké) hraje Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, zpívá Miroslav Blaha, CD CM Jaroslava Čecha: Túžení, súžení
20. Dobré zdraví - Na zdraví našeho pána - A já už mosím jít - Proč bysme veselí nebyli (sedlácké) 3:00
hraje Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, zpívá mužský sbor muziky, CD Karel Rajmic a CM Jaroslava Čecha
21. Na osice lístek vadne (baladická) 1:16
hraje sólo cimbál Jan Smutný, zpívá Stanislav Gabriel, CD CM Stanislava Gabriela: Z Uher do Moravy
22. Písně ze Spytinova 2:35
hraje Cimbálová muzika Stanislava Gabriela, zpívá Jitka Šuranská, CD CM Stanislava Gabriela: Chodníčky k písni
23. Co sem sa nastál u miléj dveří - U studánky seděla (z Uherskohradišťska) 2:08
hraje Cimbálová muzika Stanislava Gabriela, zpívá Jan Gajda, CD CM Stanislava Gabriela: Z Uher do Moravy
24. Ej, u Hradišťa pršalo (popěvek z Kunovic) 0:33
hraje Cimbálová muzika Kunovjan, zpívá mužský sbor muziky, CD CM Kunovjan: Ej, u Hradišťa pršalo
25. V tej naší zahrádce (dívčí z Luhačovského Zálesí) 2:07
hraje CM Kunovjan, zpívá dívčí duo Dana Janíková a Kamila Semmlerová-Machová, CD Kunovjan
26. Měli ste ňa, měli (svatební z Kunovic) 1:16
hraje sólo cimbál Vítězslav Mach, zpívá Kamila Semmlerová-Machová, CD CM Kunovjan: Ej, u Hradišťa pršalo
27. Moja milá zadrímala - Nebudu sa žénit (mládenecké ze Suchova) 2:35
hraje Cimbálová muzika Kunovjan, zpívá mužský sbor muziky, CD CM Kunovjan: Ej, u Hradišťa pršalo
28. Náš Janošek nic nerobí (milostná) 2:37
hraje CM Radošov z Veselí, housle prim R. Havlíček a P. Světlík, zpěv Veronika Ulmanová, CD CM Radošov: Láska a vojna
29. Páslo dívča husy (milostná) 1:52
hraje CM Radošov z Veselí, housle prim Radim Havlíček, zpěv Klára Plaširybová, CD CM Radošov: Láska a vojna
30. Nedívaj sa, milá - Má milá, byla bys - Ja dolina, dolina - Hory, hory - Co to enom pořád máte (štrajch) 4:00
hraje CM Radošov z Veselí, housle prim Aleš Smutný, CD CM Radošov: Okolo Moravy. Lidové písně z Veselska 

Indies Scope


News & Actualities

12.11.2011

Nina Hagen – Volksbeat (2011)

12.11.2011

Gary Lucas & Gods and Monsters – The Ordeal of Civility (2011)

12.11.2011

Aurelio Voltaire – Riding a Black Unicorn Down the Side of ...

12.11.2011

Skaldowie – Od Wschodu do Zachodu Słońca

29.10.2011

Anna Ternheim – The Night Visitor

8.9.2011

Jack Johnson - Brushfire Fairytales

29.8.2011

Ladě – Kalná

archiv

News & accesories

Happening

Music. Warmth people. Good songs.Delight in female voice.YOU!

Kaki King