Ballrogg — Rogging Ball (Oct. 30th, 2020)NORWAY FLAG main                                                                                                            Ballrogg — Rogging Ball (Oct. 30th, 2020)Ballrogg — Rogging Ball (Oct. 30th, 2020)⇔  Ballrogg nahráli pět alb, vydaných na různých labelech. Nejnovější album Rolling Ball vyšlo v říjnu 2020 v portugalském labelu Clean Feed. První tři alba Ballrogg vyšly u norských značek Hubro a Bolage. „Ballrogg se distancuje od tradiční improvizace a vyhýbá se nadměrnému extrovertismu a přívětivosti. To umožňuje značné tření.“ — Jazz in Norway (NO)
Možná byli inspirování albem „BIG BLUE BALL“ [Peter Gabriel, 24 June 2008, Real World], kde hrají dokonce dva kytaristé Karl Wallinger a Paul Allen
⇔  Zpočátku bylo norské trio Ballrogg duo tvořené reedistou Klausem Ellerhusenem Holmem (Honest John, Large Uni) a kontrabasistou Rogerem Arntzenem (In the Country, Chrome Hill). Poté se rozšířilo o kytaristu Ivara Grydelanda, který prostřednictvím dvou alb přimixoval country~westernovou příchuť a umístil hudbu Ballrogg jako „free chamber americana“. Nyní úžasně univerzální a úžasně všestranný švédský kytarista David Stackenäs (Kim Myhr You | Me, Sol Sol) zaujal a na albu Rolling Ball je jako doma. Jak říká Peter Margasak v poznámkách k nahrávce: Je to debutová nahrávka Stackenäse s Ballrogg, ale s hudbou si tykal ještě předtím, než se k bandu připojil v roce 2017. V průběhu let se Stackenäs herně naplnil a nenápadně začlenil svou vlastní lyrickou estetiku do úprav vytvořených bez něj. Paradoxně, i když hudbu na Rolling Ball registrujeme jako dosud nejkompaktnější a nejkontrolovanější snahu Ballrogg, vnímáme ji také jako jejich nejsvobodnější výraz. Aranžmá vnášejí do těchto bukolických melodií kontrapunktickou nádheru, přičemž každá instrumentální linie je vpletena do nádherné mřížky meditativní krásy. Úžasná plynulost je to, co činí hudbu Ballrogg tak výjimečnou. Cesta před nimi je otevřenější než kdy jindy, což naznačuje titulární představu o míči, který se pohybuje vpřed podle gravitace a krajiny. Ballrogg vytváří tyto podmínky pro hybnost, ale magická kvalita spočívá v tom, že to všechno vám přijde jako akt přírody.“  
Location: Trondheim, Norway
Album release: October 30th, 2020
Record Label: Clean Feed
Duration:     41:34
Tracks:
1. Terms Or Conditions   5:50
2. Merkén   5:39
3. Rolling Ball   5:00
4. Collage Casual   4:27
5. Miami Weekend   5:45
6. Nostalgic Idol   5:16
7. Sonata 220 and 110   5:02
8. Multiplié Maximal   5:25
Personnel:
⇔  Klaus Ellerhusen  Holm   b~clarinet, bass clarinet, bass amplification | 
⇔  Roger Arntzen  double bass | 
⇔  David Stackenäs  electric and acoustic guitars
Credits:
⇔  Terms Or Conditions, Rolling Ball, Miami Weekend, Nostalgic Idol and Sonata 220 and 110 composed by David Stackenäs
⇔  Merkén, Collage Casual and Multiplié Maximal composed by Klaus Ellerhusen Holm
⇔  Recorded by Christian Engfeldt and Jørgen Smådal Larsen at Studio Paradiso in Oslo, Norway, June 18th~19th and October 24th, 2020 | 
⇔  Mixed by Ingar Hunskaar, February 2020 | 
⇔  Mastered by Giuseppe Ielasi, April 2020
⇔  Produced by Klaus Ellerhusen Holm, Roger Arntzen and David Stackenäs
⇔  Executive producer  Pedro Costa
⇔  Design by Travassos
Description:
⇔  At first, the Norwegian trio Ballrogg was a duo formed by reedist Klaus Ellerhusen Holm (Honest John, Large Unit) and double bassist Roger Arntzen (In the Country, Chrome Hill), then later expanded with guitarist Ivar Grydeland, who through two albums added a country & western flavor to the mix and placed Ballrogg’s music as “free chamber americana”. Now the sublimely versatile Swedish guitarist David Stackenäs (Kim Myhr You|Me, Sol Sol) has taken Grydeland’s place and sounds right at home on Rolling Ball.
⇔  As Peter Margasak says in the liner notes: It’s Stackenäs’s debut recording with Ballrogg, but he’s lived with the music well before joining in 2017. Over the years Stackenäs has gamely filled in, subtly incorporating his own lyric aesthetic within arrangements crafted without him. Paradoxically, while the music on Rolling Ball registers as Ballrogg’s most compact and controlled endeavour thus far, it also feels its most liberated expression as well. The arrangements bring a contrapuntal splendor to these bucolic melodies, with each instrumental line woven into an exquisite lattice of meditative beauty. The astonishing fluidity is what makes the music of Ballrogg so special. The road ahead feels more open than ever, suggesting the titular notion of a ball moving forward according to gravity and landscape. Ballrogg create those conditions for momentum, but the magical quality is that it all feels like an act of nature.”
Label: https://cleanfeed-records.com/product/rolling-ball/
Website: http://www.ballrogg.no/audio.html
Bandcamp: https://cleanfeedrecords.bandcamp.com/album/rolling-ball

NEWS

archív

ALBUM COVERS XI.