Úvodní stránka » WINNERS 2010 » TA capacity

What makes the Tais©Awards winners distinctive?
What is it? The potential. It was true for the 2nd year of Tais©Awards and it will be shown again, when the 3rd year is approaching its peak - the award ceremony.
Potential energy in physics can reach positive but also negative values. It means that in principle we can justifiably expect some change, I mean, of course, a change for better, fresher, more surprising or daring.
But the change is not only in the innner energy of the winner´s willingness for change. It is also about the the change of thinking, priorities and values of the project Tais©Awards itself. We can observe this potential in all our nominees. The term "potential" can be understood also as an expectation of the future development, we do not award musicians for IMMEDIATE EFFECT only. It is not a "white meat trade" as observed in all other music awards or competitions in Czech & Slovakia Republic, without exception. There it is all decided in advance, often even contractually, who will play which role, who will serve whom..., or ad absurdum: the voting public will decide - clearly, the SMS by willing fathers, squeeling hysterical girl fans, who outcast a person who had received five votes less... 
Today I have made a counter strike unlike my presumably big ego would suggest, and I voluntarily gave up the decision to name the winner in the Female Singer category. Then I gladly accepted the suggestion by Vojtech Cerny. Now I am very much looking forward to her show - in just a few hours I will see her live for the first time. This decision was strongly supported by Lumir Slaby, whose opinion and music taste I respect and fully trust. We will see. 

But it is decided. In essence, the category winners have been selected. I still need to see a relatively new band  - NTS trio in Archa theatre on Monday, performing there as a part of the Alternativa 09 Festival. The band is formed by Michal Nejtek (piano, keyboards and other sounds, composition), Petr Tichy (contrabass and other sounds) Stepan Smetacek (percussions and other sounds). 

I know of one other band with real POTENTIAL, I have seen their secret V.I.P concert last week and I was absolutely: AMAZED.

 

If there is one thing which defines the Tais©Awards winners, it is the THE POTENTIAL to bring new, fresh elements, unexpected structures with a dab of sensation, then Ghostmother is a winner, I am not going to keep it secret.
 
Not everybody can be awarded in Tais©Awards. Only the one who wants. Who is willing, who cares. It is not a competition, it is not a public opinion poll, although I have read such nonsense, even in the press. It is a long-term project, where the objective is not to give an award to "the best band", "the best singer" - our objective is something completely different. Just as not all of the best can be awarded at the same time, why to create someone "best", when righ next to him there is ten-fifteen others who would deserve the award as well. It is not us who decides who or what IS the best. We are only a finger, pointing to the direction where the delicacies for the ears can be found, ready to be served.
 
After all, there is very little time left, very little time. Very soon the reader will find out how it is meant.
 
Life is too short to spend it listening to a shitty music, which is true for, unfortunately, a minority.
Ben

 Čím se vyznačují vítězové Tais©Awards?

Čím? Potenciálem. Platilo to již o 2. ročníku a plněji se to ukazuje postupně v dalších ročnících.
Potenciální energie ve fyzice může nabývat kladných i záporných hodnot.
Potenciální energie je relativní, záleží na tom, vzhledem k čemu se vztahuje. To znamená, že v principu lze důvodně předpokládat nějakou změnu, máme na mysli pochopitelně k lepšímu, svěžímu, překvapivému, chcete-li - odvážnému.
Ale nejde pouze o vnitřní energii nebo ochotu ke změnám u samotného vítěze. To platí o způsobu myšlení, prioritách a hodnotách i samotného projektu TA. U všech nominovaných lze pozorovat tento potenciál. Pojmu potenciál rozumíme i tak, že očekáváme další vývoj, neudělujeme tedy ceny PRO OKAMŽITÝ EFEKT. Není to obchod s uměním lidí.
Letos jsem udělal jeden protitah vzhledem ke svému předpokládanému egu a dobrovolně jsem se vzdal určení vítězky v kategorii Zpěvačka. Posléze jsem se rád ztotožnil s navrhovanou vítězkou od Vojtěcha Černého. Teď se na její projev moc těším, už za pár desítek hodin ji poprvé vůbec uvidím a uslyším naživo. Do značné míry k tomu však dopomohl Lumír Slabý, jehož vkusu naprosto věřím. Uvidíme.
Ale již je stejně rozhodnuto. V podstatě o všech cenách je již rozhodnuto. Potřeboval bych však skouknout relativně novou kapelu NTS trio v pondělí v Arše v rámci festivalu Alternativa 09 (
http://www.archatheatre.cz/cz/menu/program/23112009day.html), kterou tvoří Nejtek Michal – klavír, klávesové nástroje a jiné zvuky, kompozice
Tichý Petr – kontrabas a jiné zvuky
Smetáček Štěpán – bicí nástroje a jiné zvuky. O jedné skutečně POTENCIÁLNÍ kapele však už vím asï týden, byl jsem na jejím utajeném koncertě s výsledkem: ohromen. [Hrom do toho! Do paroma!]
Jestli lze úplně přesně na někom definovat, co mají vítězové Tais©Awards společného, tedy TEN POTENCIÁL přinášet svěží prvky, neočekávané struktury se špetkou senzace, tak je to právě Ghostmother, tím se netajím.
V Tais©Awards si nemůže odnést cenu každý. Pouze ten, který chce. Komu na tom záleží, komu to není jedno. Není to žádná soutěž, ani anketa i když jsem takové nesmysly už někde četl, dokonce i v tisku. Je to dlouhodobý projekt, kde nejde ani tak o to, abych  dal cenu "nejlepší kapele", "nejlepší zpěvačce" - mě jde o něco zcela jiného. Stejně nemůžou být oceněni všichni najednou, tak proč dělat z někoho nejlepšího, když kolem něj je hned deset - patnáct dalších, kteří by si stejnou pozornost zasloužili taky.

Není na mne, abych určoval, kdo nebo co je nejlepší. Jsem pouze ukazováčkem tam, kde jsou lahůdky pro ouška již připravené. Ostatně, zbývá již pouze málo času, příliš málo času. Brzy čtenář pochopí, jak jsem to myslel.

Life is too short to listen to shitty music, alespoň pro některé to platí, bohužel...

News & Actualities

13.11.2011

Eric Copeland – Whorehouse Blues (2011)

13.11.2011

Carter Tanton – Free Clouds (2011)

13.11.2011

Kathleen Edwards – Voyageur (2012)

12.11.2011

Nina Hagen – Volksbeat (2011)

12.11.2011

Gary Lucas & Gods and Monsters – The Ordeal of Civility (2011)

12.11.2011

Aurelio Voltaire – Riding a Black Unicorn Down the Side of ...

12.11.2011

Skaldowie – Od Wschodu do Zachodu Słońca

29.10.2011

Anna Ternheim – The Night Visitor

8.9.2011

Jack Johnson - Brushfire Fairytales

29.8.2011

Ladě – Kalná

archiv

News & accesories

Happening

Music. Warmth people. Good songs.Delight in female voice.YOU!

Kaki King