Chléb
Píseň

λ•   Tais Awards engages the conversation between history and the present, between roots and the fruits, between the bit of town and the bit of country that is in all of us.
λ•   Říká se, že „chleba se nikdy nepřejíš“, že chléb je „hlavním ze všech jídel“ a také že „od nepaměti poskytuje člověku stálou oporu a posilu“. Ano, od starověku je chléb základní potravinou, a opatřit si chléb na každý den je jednou z nejnaléhavějších lidských potřeb. Všechny tyto atributy uplatňuji také na dobrou píseň. Na píseň se dívám jako na jednu z nejnaléhavějších denních potřeb. Opatřuji si dobrou píseň pro tento den, protože ji potřebuji. Jsem opakovaně překvapován, kolik krásných písní jsem už slyšel a ještě neslyšel. „Hudba je široce rozvětvený obor umění s výrazným mnohostranným posláním v životě jedince i společnosti. Hudební vzdělání se zakládá na znalosti dostatečného počtu hudebních skladeb různých žánrů a na vytříbeném smyslu pro jejich umělecké hodnoty“, píše Luděk Zenkl v předmluvě knihy  „ABC Hudební nauky“. S tím nelze než souhlasit. Opravdu je to široce rozvětvený obor — podobně jako tamaryšek: široce rozvětvený strom, poskytující osvěžující stín ve sluncem rozpálené krajině. Píseň znamená odpočinek ve vyprahlé zemi. Není to žádné věčné hledačství ale cílevědomé úsilí s jasnou představou. Poskytuje stálou oporu a posilu. Jako denní chléb pro tento den. Z důvěrnějšího sblížení s vybranými díly máme hlubší zážitky. Tím je „náš strom hudebního poznání“ hlouběji zakořeněn a pevněji založen. Proto rád vnímám píseň jako konverzaci mezi sebou a lidmi a zároveň mě to k lidem poutá.
Benjamin Tais Amundssen

Chléb
Píseň

ALBUM COVERS XI.