Devendra Banhart — Vast Ovoid (July 24, 2020)                                                       Devendra Banhart — Vast Ovoid (July 24, 2020)  Devendra Banhart — Vast Ovoid (July 24, 2020)✹   Banhart říká: „Toto EP se zrodilo během nahrávání Ma, tří písní, které se zcela nehodily k Malovmu tématu mateřství ...“ Nakonec všechny tři písně jsou o rozdílu mezi zklamáním a rozčarováním ... což je větší rozdíl, než jsem si předtím uvědomil ... o spoustě svobody při deziluzi, mnohem více dýchacího prostoru ... každý den něco mezi našimi vzdálenými těly se ozývá ... nejistota tam byla vždy, že? — To je děsivé … Ale všechna zaseta semena pro skutečnou změnu začínají růst… Jdeme kupředu ... s tendencí k zahradě, inklinací jít do ráje ... věnujte pozornost zvolněným šroubům — Dávejte pozor na ostatní — Neustále kontrolujte své tělo — Dýchejte dál — s tendencí vejít do zahrady.“ 
✹   Ma — plné něžných, autobiografických a typografických ozdob ukazuje posun od zvukových experimentů na Banhartových předchozích albech ke spletitému, podmanivému příběhu a emoční intimitě. Banhart dává přednost organickým zvukům, které doprovázejí jeho hlas a kytaru, aranžím posíleným strunami, dechovými/žesťovými nástroji a klávesami. Zpívá v angličtině, španělštině a portugalštině. Uncut říká: „Teze alba Ma teze je tiše revoluční a oslavuje pečující kvalitu ženského instinktu. Banhartova dosud nejvíce zaměřená práce,“ zatímco Pitchfork to nazývá „jeho nejlepším a nejsoudržnějším prohlášením za více než deset let.“ 
Born: 30 May 1981 in Houston, Texas
Location: Caracas, Venezuela ~~ Los Angeles, CA
Genre: Indie folk, indie, alternative
Recording Location:
✹   64 Sound
✹   Anderson Canyon
✹   Panoramic House
✹   Seahorse Studios
Album release: July 24, 2020
Record Label: Nonesuch
Duration:     14:56
Tracks:
01. Let’s See   4:59
02. It’s Not Always Funny   3:06
03. Vast Ovoid   2:32
04. Love Song (Helado Negro Remix)   4:19
Banhart says:
✹   “This EP was born during the Ma recording sessions, three songs that didn’t quite fit in with Ma’s theme of maternity …
✹   Ultimately all three songs are about the difference between disappointment and disillusion …
Bigger difference than I realized ...
✹   Lots more freedom in disillusion, lots more breathing space ...
something is echoing out each day
between our distant bodies …
uncertainty has always been there, hasn’t it?
It’s scary …
But all the seeds for real change are actually starting to grow …
Onward we go ... tend to the garden tend to the garden
Keep your guard up
Keep your screws loose
Keep looking out for others
Keep checking in with your body
Keep returning to your breath
Tend to the garden.”  
✹   Ma, full of tender, autobiographical vignettes, displays a shift from the sonic experimentation of Banhart’s previous albums to an intricate, captivating story~telling and emotional intimacy. Banhart favors organic sounds to accompany his voice and guitar, the arrangements bolstered by strings, woodwinds, brass, and keyboards. He sings in English, Spanish, and Portuguese.
✹   Uncut says, “Ma’s thesis is quietly revolutionary, celebrating the nurturing quality of female instinct. Banhart’s most focussed work to date,” while Pitchfork calls it “his best and most cohesive statement in more than a decade.”
Bandcamp: https://devendrabanhart.bandcamp.com/album/vast-ovoid
Website: https://devendrabanhart.com/
Twitter: https://twitter.com/devendrabanhart
FB: https://www.facebook.com/DevendraBanhart/
INSTA: https://www.instagram.com/devendrabanhart/

NEWS

 • 25 Led 2021

  Eamon O’Leary — The Silver Sun

 • 24 Led 2021

  JAMES YORKSTONE — „The Wide, Wide River“

 • 23 Led 2021

  Steve Hackett — Under A Mediterranean Sky (Jan. 22, 2021)

 • 22 Led 2021

  Sweet Trip — You Will Never Know Why

 • 20 Led 2021

  Eli Winter — „Unbecoming“ (21 Aug 2020)

 • 20 Led 2021

  Budokan Boys — So Broken Up About You Dying

 • 19 Led 2021

  Shafiq Husayn — The Loop

 • 18 Led 2021

  Soho Rezanejad — „Perform and Surrender“

 • 17 Led 2021

  Dave Scanlon — Pink in each, bright blue, bright green

 • 17 Led 2021

  Grandbrothers — All the Unknown

archív

ALBUM COVERS XI.