Helena Deland — Someone New (16 Oct., 2020)

CANADA emoji                                                                                    Helena Deland — Someone New (16 Oct., 2020) Helena Deland — Someone New (16 Oct., 2020)χ♦  Jedinečná transformace nastane v okamžiku, kdy milenec poprvé spatří vaši ložnici: místnost náhle, nedobrovolně již není vaše vlastní. Vaše kurátorské „vy“ podléhá dojmům toho druhého a vy se snažíte tento filtr sami adoptovat a přemýšlíte, jaké informace o vás objekty a jejich poloha naznačují. Pokud v takových okamžicích nový pohled téměř vykouzlí místnosti, vyvstává zoufalá otázka: co zbylo z místnosti bez druhé? Bez vnějších zdrojů hodnocení nebo potvrzení, kde jsou věci sebe sama a jak se to formuje? Tyto krvavé paranoie připravily půdu pro debutové album Heleny Deland Someone New. Zkoumání pohlaví, síly, času a „já“, díky kterému má Deland plnou kontrolu nad svým zvukem a stylem, i když se ptá, zda je vůbec někdy možné to mít pod kontrolou. Album bylo napsáno a nahráno po dobu dvou let, počínaje kytarou Deland a rozšiřující se do bohaté zvukové sféry, která spojuje prvky hypnagogického popu a klasického folku. Hlas Deland to spojuje dohromady, někdy tlumeně šeptem, někdy zahalený zkreslením a někdy plný a jasný — ale vždy zve posluchače do jejího světa.
♦χ  Pokud jde o album jako celek, Deland říká: „Someone New je o paradoxním pocitu nevolnosti a neznámého v sebe samém. Uvědomila jsem si, že jsem se spojila primárně s tím, co na mě ostatní (skuteční nebo domnělí) promítli a jednala tak, abych zabránila zklamání z této projekce nebo domnělého očekávání. Snaha potěšit a přizpůsobit se mě odvrátila od toho, kým jsem už byla, a snažila jsem se splnit normativní soubor očekávání... Všimla jsem si svého problémového vztahu s mým tělem, které uniklo mé kontrole a poskytlo ostatním tolik informací, které mi podle všeho zadržovaly. Hledala jsem útěchu v romantických vztazích, které mě potvrdily a kde jsem se mohla alespoň na okamžik znovu objevit kvůli druhému. Cítila jsem se provinile za své privilegium, myšlenka, se kterou moje sklíčenost neseděla, a byla jsem uvězněna ve vzorcích, které byly čím dál zřejmější. Toužila jsem se stát někým novým! Musela jsem se na to dívat kriticky, abych mohla psát písničky, o kterých jsem si myslela, že mají ten nejmenší smysl, a snažila jsem se nevzdat tendenci ohýbat se integrovaným očekáváním a svou úzkostí potěšit. Meta potěšení v celém tomto příběhu je, že tento proces mi pomohl lépe poznat, co mě definuje navenek i dovnitř, a udělal mi pro sebe něco nového.“
Nakonec ocenění fan jménem Adrián Caballero Córdova: „Miluji vaše písně, dávají mi pocit, jako by všechno přestalo existovat a najednou jsem byl jen já, cítit hudbu tekoucí mými žilami, aniž by mě někdo přerušoval, jako bych byl uvíznutý ve vesmíru.“
χ♦  Helena Deland constructs an effigy of herself ready to burn on the haunting Someone New
Location: Montreal, Québec, Canada
Album release: 16 October 2020 
Record Label: Fat Possum
Duration:     47:52
Tracks:
01. Someone New   3:50
02. Truth Nugget   4:41
03. Dog   3:53
04. Fruit Pit   3:16
05. Pale   3:02
06. Comfort, Edge   3:44
07. The Walk Home   2:29
08. Seven Hours   2:24
09. Smoking at the Gas Station   4:34
10. Lylz   3:03
11. Mid Practice   3:58
12. Clown Neutral   4:42
13. Fill the Rooms   4:16
Review
By Jay Singh ⌊12 OCTOBER 2020, 09:00 BST⌋ Score: 9.5 ALBUM OF THE WEEK
χ♦  Helena Deland’s debut album, Someone New, is less of an introduction and more of an affirmation.
It follows the Canadian singer~songwriter’s 2018 collection Altogether Unaccompanied, a series of four short EPs that would have made up her first full~length. Instead of the traditional album format, she split the project into smaller parts, piecing tracks with similar moods and themes together — each volume is distinct, moulded out of its own strict palette of sounds and instrumentation. On Someone New, Deland has coalesced her fragile folk and electro~tinged pop into a singular body of work, rife with evocative lyricism and imaginative soundscapes.
From the opening line to the last muffled chord, Someone New is a viscerally candid exercise in vulnerability; Deland constructs an effigy of herself to engulf in flames, hopeful she’ll rise from the ashes reborn. She chronicles a one~sided relationship in which she’s both resentfully stuck yet loyal to: “Lying on your bed, you said you gave all you could give / Ask me to come over and give you reasons to live” she croons on “Dog”, her voice faltering as though she’s holding back tears.
χ♦  Her unrequited devotion is referenced throughout the record and is a catalyst for much of the introspection. On “Truth Nugget” she begins to question it, dejected by her lover’s inability to understand her despite his insistence on offloading onto her; as the album comes to a close with “Fill the Rooms” she appears to be in some form of purgatory, watching him from a distance as she begs him to return. Though left open~ended, there’s no lack of purpose — Deland’s songwriting is a purge of emotion, deeply therapeutic, providing an opportunity to start anew.
χ♦  Moments of relief are tucked into corners, brief pockets of optimism amongst the despair. “Lylz” is an escapist tale and an ode to sisterhood, an outstretched hand offering the promise of guidance from this world’s “terrifying uncertainty” to somewhere more fulfilling. On “Clown Neutral”, Deland’s voice floats gently on a sea of harmonies as she provides reassurance and validation: “Neither bad nor good / Don’t ask yourself too long how you should feel / You can feel anything”. Whether this advice is for herself or another is unclear, but as the song comes to a close and synths crest the horizon like a glimmering searchlight, it’s as though clarity is finally within reach.
χ♦  The use of space and sound transform Someone New into a living, breathing entity. At its apex “Fruit Pit” implodes, suffocating in bass while she sings of shrinking away from the visual perception of others; this claustrophobia is alleviated in “Pale” as she gives herself away to lighten the weight of her insecurities. Each feeling she conveys through her lyrics is amplified by the intricacies of the production; even the starkest track, “Seven Hours”, speaks volumes in its hush.
χ♦  Someone New has a presence that lingers long after it’s finished. This is an album that demands your full attention, sucking all the air out of the room and leaving you to drift in the grey matter of Deland’s mind. After the last notes fade to black, the ghost of Someone New continues to haunt you — it’s an utterly unforgettable record.
χ♦  https://www.thelineofbestfit.com/
Thalia Hall: https://www.anchrmagazine.com/gigswedig/2019/10/3/photos-helena-deland-and-weyes-blood-at-thalia-hall-093019
Bandcamp: https://helenadeland.bandcamp.com/album/someone-new
Website: http://www.helenadeland.com/
Label: https://store.fatpossum.com/products/someone-new
FB: https://www.facebook.com/Helenadeland/
INSTA: https://www.instagram.com/helena_deland/

ALBUM COVERS XI.