OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » EDITORIAL » Hodnota hor
Hodnota hor

Avery Peak, The Camel Humps, and the White Rock Massif seen during sunset from Gothic Mountain, Elk Mountains Colorado. Author: Shayn Estes

                                            Hodnota hor.
Δ   Hory ovlivňují podnebí a srážky; shromažďují vodu a pouštějí ji dolů do řek nebo ji zadržují v podzemních rezervoárech, které napájejí prameny v údolích.
Δ   Na horských svazích rostou stromy, vinice a různé plodiny. Výše položená místa sloužila jako mlaty. Hory poskytovaly přirozenou ochranu před útočícími vojsky, útočiště a skrýše v době nebezpečí a úkryt pro divoká zvířata. Také se v nich stavěla města a těžbou se získávaly užitečné rudy. V horách se také dobýval stavební kámen.
Hory — Mistrovská díla.
Δ   Alpy, Andy, Himálaj, Kaskádové pohoří, Skalnaté hory, Ural — to jsou jen některá pohoří na planetě Zemi. Ohromné rozměry těchto horských masivů nás uvádějí v úžas.
Představte si, že stojíte před Mount Everestem. Co do výšky je to výstavní kus, měří 8.848 metrů — je to téměř devítikilometrový kolos! Tento štít je pouze malou částí velkolepého Himálaje. Himálaj má přes sedmdesát vrcholů, každý dosahuje ohromujících 6.400 metrů nebo více. Toto pohoří je tedy dvakrát vyšší než evropské Alpy.
Jedinečná společenstva
Δ   Ve většině pohoří existuje více pásmových společenstev neboli biomů, a to hlavně proto, že každých sto metrů nadmořské výšky klesá teplota asi o 0,6 stupně Celsia. Každé společenstvo se liší množstvím srážek, prouděním větru a kvalitou půdy, což také přispívá k jeho jedinečnosti.
Δ   Příkladem rozmanitosti takových biomů je pohoří San Francisco Peaks ve státě Arizona (USA). Je to největší pohoří ve státě. Vyrazíte~li od úpatí na náhorní rovině Coconino vzhůru k jednomu z vrcholů San Francisco Peaks, nejprve si všimnete ekologického společenstva, do něhož patří ještěrky a kaktusy v pouštním biomu. Postupně se budete dostávat do chladnějších pásmových společenstev, která jsou domovem kamzíků běláků a jehličnatých stromů. Když nakonec dosáhnete vrcholu, ocitnete se v arkticko~alpinských podmínkách. Jen při tomto jediném výstupu se můžete setkat s toutéž rozmanitostí životních forem a společenstev, kterou — kdybyste měli cestovat v malé nadmořské výšce — najdete jen při cestě vnitrozemím z Mexika do Kanady!
Δ   Zažili jste někdy ten povznášející pocit, když jste se nadechli osvěžujícího, čerstvého horského vzduchu? Tento pocit se dá vysvětlit mimo jiné i tím, že horský vzduch je chladnější. Ale tam, kde v okolí nejsou velká města, může být také průzračnější a čistší. Ve výšce 2.000 metrů je v jednom krychlovém centimetru možná jen dva a půl tisíce drobných částic prachu, pylu a podobných látek. Srovnejte to se vzduchem ve velkoměstech, kde v tomtéž objemu vzduchu může být těchto částic až sto padesát tisíc! To vysvětluje, proč se moderní observatoře často stavějí v horách, kde čirý, suchý vzduch skýtá ideální podmínky pro astronomická pozorování.
Δ   Ovšem ve vyšších polohách hory tak pohostinné nejsou. Atmosférický tlak a obsah kyslíku ve vzduchu je nižší, sluneční záření je intenzívnější a silný vítr působí, že prudce klesá teplota. Kupodivu i za takových podmínek některé formy života houževnatě vytrvávají. Vezměme například drobného pavoučka, skákavku. Tento horský obyvatel má domov v Himálaji ve výšce hodně přes 6.000 metrů! Jak tento tvor přežívá, není vědcům zcela jasné. © Δ The Gazette staff selected Mountain Mine near Leadville as Quintessential Colorado. Photo submitted by Tim Lucking.
Vliv na člověka
Δ   Hory hluboce ovlivňují celé lidstvo. Podívejte se na mapu světa. Všimněte si, jak Pyreneje, jejichž vrcholky dosahují nadmořské výšky přes tři tisíce metrů, oddělují Španělsko od Francie a ostatních částí Evropy. Asi vám také neujde, že i mnoho jiných politických hranic se táhne podél mohutných pohoří. Tyto nepohnutelné bariéry omezovaly cestování i obchod mezi národy, které mluvily odlišnými jazyky a zachovávaly odlišné zvyky. Existence hor tedy pravděpodobně měla určující vliv na tvar a velikost země, kde žijete, na jazyk, jímž mluvíte, a na zvyky, které se ve vaší zemi dodržují.
Δ   Vysoké hory také působí jako větrolamy. To může mít dopad na dešťové a sněhové srážky, proudění větru a střídání teplot. To zase ovlivňuje rozmanitost jídel, která máte rádi, typ oblečení, které nosíte, a snad i typ vašeho domu.
Δ   Například Kchun~lun, Tchien~šan, Hindúkuš, Himálaj a jiná pohoří ve Střední Asii se táhnou od východu na západ. Tito mlčenliví obři zastavují chladné suché větry, které vanou od Sibiře, a zastavují také teplé vlhké větry, které vanou od Indického oceánu. Severně od těchto pohoří je tedy naprosto jiné podnebí než jižně, a to ovlivňuje život milionů lidí.
Ohrožené prostředí?
Δ   Lidstvo kupodivu krásu a velkolepost hor poškozuje. Rysi a medvědi, kteří se kdysi potulovali v Alpách, vymizeli, protože jejich lov byl zcela nekontrolovaný. Následkem odlesnění je z mnoha svahů splavována cenná půda. Na křehkou ekologickou rovnováhu některých horských oblastí má také vážný dopad znečišťování průmyslem a velký cestovní ruch.
Δ   Hory jsou naštěstí trvalým rysem zemského povrchu. (Srovnej 1. Mojžíšovu 49:26.) Stojí za pozornost, že Bible přirovnává novou světovou vládu právě k hoře. Až tato vláda podobná hoře bude panovat nad zemí, napraví všechny škody, které utrpěla naše planeta. (Daniel 2:35, 44, 45) Máme tedy ujištění, že se z těchto mistrovských děl stvoření budeme těšit navždy.
HORA, POHOŘÍ
Δ   Zemská masa vystupující nápadně výš než pahorky v té oblasti. Rozdíl mezi pahorky a pohořími je relativní. V oblasti, kde jsou jen nízké pahorky, může být hora jen o několik málo set metrů vyšší než okolní krajina, kdežto v hornatějším kraji mohou být menší vrcholky také označeny jako pahorky, přestože jsou mnohem vyšší než ojedinělá hora, například než 562 m vysoká hora Tabor.
Obrázek nahoře: Avery Peak, The Camel Humps, and the White Rock Massif seen during sunset from Gothic Mountain, Elk Mountains Colorado. Author: Shayn Estes
_____________________________________________________________

Hodnota hor

NEWS

9.7.2019

Only Yours

8.7.2019

Peter Cat Recording Co.

8.7.2019

Philary

6.7.2019

Seablite

6.7.2019

Jesca Hoop — Stonechild

1.7.2019

Dire Wolves

archiv

ALBUM COVERS X.

Over the Rhine — Love & Revelation (Mar 15, 2019)
Tais Awards & Harvest Prize
Za Zelenou liškou 140 00 Praha 4, CZE
+420608841540