Kazuomi Eshima & Masahiko Takeda — Inheritance for Soundscape (Feb. 28, 2020) Kazuomi Eshima & Masahiko Takeda — Inheritance for Soundscape (Feb. 28, 2020) Kazuomi Eshima & Masahiko Takeda — Inheritance for Soundscape (Feb. 28, 2020)⊕⇑⊗   Inheritance for Soundscape je výsledkem více vrstev spolupráce zvukových designérů Kazuomi Eshima a Masahiko Takeda. Zvukové scény zde představené byly původně připraveny pro zvukovou instalaci, na které oba gerojové pracovali v roce 2019 a jsou postaveny na pomalých, truchlivých dronech, polních záznamech, dekonstruovaných vzorcích a kradmých, nenápadných, propulzivních rytmech. Výsledkem je morfující dioráma prostorů a situací, které žádají posluchače, aby přehodnotili své chápání vztahu mezi prostorem a zvukem. Jak funguje zvuk v prostoru? Nebo alternativně, jak vnímáme zvuk v kontextu konkrétního prostoru? Poslechem těchto zvukových scén a zvážením výše uvedených otázek Eshima a Takeda doufají, že každý posluchač provede své vlastní objevy a odhalí tak skutečnou funkci a hodnotu své práce. 
Location: Itami, Hyogo — Ósaka, Japan
Album release: February 28, 2020
Record Label: Muzan Editions
Duration:     45:59
Tracks:
01. Otomoto   0:44
02. Inheritance for Soundscape   4:55
03. Garden   3:56
04. Reminding Rain   3:48
05. Sound Geography   8:10
06. LinNe   2:20
07. Mutability of Light   9:47
08. Awakening   6:53
09. Home   4:49
10. otomotO   0:37 
Credits:
⊕  Composed by Kazuomi Eshima and Masahiko Takeda.
⊕  Photo by Joshua Stefane.
⊕  Designed by S. Grey.
⊕  Recorded in 2019 — 2020.
⊕  Published by Muzan Editions.
Website: http://kafuka-music.com/ 
Website: http://masahikotakeda.com/ 
FB: https://www.facebook.com/kazuomi.eshima 
Soundcloud: https://soundcloud.com/kafuka 
Soundcloud: https://soundcloud.com/muzaneditions/kazuomi-eshima-masahiko-takeda-awakening 

ALBUM COVERS XI.