OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » EDITORIAL » PROSTOR, Part II.
PROSTOR, Part II. / HLAVNÍ TÉMA

PROSTOR, Part II. / HLAVNÍ TÉMA

HLAVNÍ TÉMA
Utajený příběh o stvoření
♠   MILIARDY lidí četly nebo slyšely, co říká Bible o vzniku vesmíru. Tato 3 500 let stará zpráva začíná známou větou: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“
♠   Mnoho lidí si však neuvědomuje, že náboženští vůdci, včetně takzvaných kreacionistů a fundamentalistů, biblickou zprávu překroutili a tak vznikly různé historky, které se odchylují od toho, co Bible doopravdy říká. Také jsou v přímém rozporu s vědeckými fakty. I když je nelze najít v Bibli, někteří lidé po jejich přečtení biblickou zprávu zavrhli jako mýtus.
♠   Pravdivý biblický příběh o stvoření zůstal většině lidí utajený. To je škoda, protože Bible předkládá velmi logické a věrohodné vysvětlení vzniku vesmíru, které je navíc v souladu s vědeckými objevy. Možná tedy budete i vy příjemně překvapeni, až si tento utajený příběh přečtete.NESTVOŘENÝ STVOŘITEL
♠   Biblická zpráva o stvoření se zakládá na faktu, že existuje nejvyšší bytost, všemohoucí Bůh, který všechno stvořil. Kdo to je? A jaké je podstaty? Bible odhaluje, že se naprosto liší od bohů, kteří se objevují v populární kultuře a rozšířených náboženstvích. Je stvořitelem všeho, ale většina lidí o něm skoro nic neví.
• Bůh je osoba. Není to neurčitá síla bez vlastností, která se bezcílně vznáší ve vesmíru. Má myšlenky, pocity a cíle.
• Bůh má neomezenou moc a je nesrovnatelně moudrý. To vysvětluje, proč ve všem, co stvořil, zejména v živých organismech, je patrný důmyslný konstrukční plán.
• Bůh je tvůrcem veškeré hmoty, a proto se nemůže skládat z hmotných prvků, které sám vytvořil. Je duchovní neboli nehmotné podstaty.
• Boží existence není omezena časem. Bůh existoval vždycky a vždycky existovat bude. Nikdo ho tedy nestvořil.
• Bůh má osobní jméno, které je v Bibli uvedeno mnohotisíckrát. Toto jméno je Jehova.
• Bůh lidi miluje a zajímá se o ně.
JAK DLOUHO BŮH TVOŘIL VESMÍR?
♠   Bible uvádí, že Bůh stvořil „nebesa a zemi“. Toto obecné vyjádření však neříká, jak dlouho vesmír vytvářel ani jakou použil metodu. A jak máme rozumět rozšířenému kreacionistickému názoru, že stvořil vesmír za doslovných šest dní o 24 hodinách? Tento názor, který vědecká veřejnost odmítá, vyplývá ze zásadního nepochopení biblické zprávy. Co vlastně Bible říká?
• Bible není zajedno s fundamentalisty a kreacionisty, kteří tvrdí, že stvořitelské dny byly doslovné dny o 24 hodinách.
• V Bibli se slovo „den“ často používá na různá časová období. V některých případech není uvedeno, jak jsou dlouhá. Týká se to i zprávy o stvoření zapsané v biblické knize Genesis.
• Každý ze šesti stvořitelských dnů, o kterých se píše v Bibli, mohl trvat tisíce let.
• Bůh stvořil vesmír včetně neživé planety Země už před tím, než začal první stvořitelský den.
• Zdá se, že šest stvořitelských dní bylo dlouhými časovými úseky, během kterých Bůh připravoval zemi, aby na ní mohli žít lidé.
• Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými závěry o stáří vesmíru.
POUŽIL BŮH EVOLUCI?
♠   Mnozí lidé, kteří nepovažují Bibli za pravdivou, věří teorii, že živé organismy vznikly z neživých chemických látek pomocí neznámých a neřízených procesů. V určitém okamžiku se údajně objevil sebereplikující se organismus podobný bakterii, z něhož se postupně vyvinuly všechny druhy, které existují dnes. Tato teorie v podstatě říká, že úžasně složitá lidská bytost vznikla z bakterie.
♠   Evoluční teorii přijímají i mnozí lidé, kteří tvrdí, že Bible je Boží Slovo. Věří, že Bůh způsobil samotný vznik života na zemi, ale potom jen sledoval a možná i řídil proces evoluce. Nic takového ale v Bibli není.
• Bible říká, že Bůh stvořil všechny základní druhy rostlin a živočichů a také dokonalého muže a ženu, kteří si byli vědomi sami sebe, dokázali projevovat lásku a jednat moudře a měli smysl pro spravedlnost.
• Živočišné a rostlinné druhy, které Bůh stvořil, samozřejmě prošly změnami a v rámci druhů vznikly různé variace, které známe dnes a které se od sebe v mnoha případech pozoruhodně liší.
• Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými pozorováními, že se v rámci jednoho druhu objevují různé variace.
STVOŘITEL PATRNÝ VE STVOŘENÝCH VĚCECH
♠   V polovině 19. století se v otázce evoluce přírodním výběrem přidal na stranu Charlese Darwina britský biolog Alfred Russel Wallace. Ale i tento známý evolucionista údajně řekl: „Ti, kdo mají oči, aby viděli, a mysl navyklou uvažovat, rozpoznávají v nejnepatrnějších buňkách, v krvi, na celé planetě a ve všech částech hvězdného vesmíru . . ., že existuje inteligentní a vědomé řízení, jedním slovem Mysl.“
♠   Téměř 2 000 let před Wallacem už bylo v Bibli zapsáno: „[Boží] neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství.“ (Římanům 1:20) Udělejte si občas chvilku, abyste se zamysleli nad úžasnou složitostí v přírodě. Je patrná v pouhém stéblu trávy, stejně jako v nesčetných nebeských tělesech. Když si takových výtvorů budete více všímat, můžete za nimi vidět stvořitele.
♠   Možná se ale zeptáte: Pokud existuje milující Bůh, který všechno stvořil, proč připouští zlo? Přestal se o lidi zajímat? Co přinese budoucnost? Bible obsahuje mnoho jiných utajených příběhů — pravd, které jsou pohřbeny pod nánosem lidských názorů a náboženských ideologií, a jsou tedy většině lidí skryty. 
ČASOVÁ OSA STVOŘENÍ
POČÁTEK
♠   Jsou stvořena hmotná nebesa a země. (1. Mojžíšova 1:1)
TEMNOTA
♠   Země je beztvará, pustá a temná. (1. Mojžíšova 1:2)
PRVNÍ DEN
♠   Rozptýlené světlo zjevně prostupuje zemskou atmosférou. Pokud by byl na zemi nějaký pozorovatel, nedokázal by rozeznat, z jakého zdroje světlo pochází. Přesto je zřejmý rozdíl mezi nocí a dnem. (1. Mojžíšova 1:3–5)
DRUHÝ DEN
♠   Země je pokrytá vodou a hustou vrstvou páry. Voda a pára jsou oddělené, čímž mezi vodní plochou a nebeskou klenbou z páry vzniká určitý prostor. Bible ho popisuje jako „prostor mezi vodami“ a nazývá ho „Nebem“. (1. Mojžíšova 1:6–8)
TŘETÍ DEN
♠   Hladina vody klesá a objevuje se souš. Atmosféra se pročišťuje a díky tomu může na zemský povrch dopadat větší množství slunečního světla. Objevuje se vegetace a během tohoto a dalších stvořitelských dní vznikají nové rostlinné druhy. (1. Mojžíšova 1:9–13)
ČTVRTÝ DEN
♠   Ze zemského povrchu je vidět slunce a měsíc. (1. Mojžíšova 1:14–19)
PÁTÝ DEN
♠   Bůh tvoří velké množství vodních živočichů a létajících tvorů se schopností rozmnožovat se v rámci svého druhu. (1. Mojžíšova 1:20–23)
ŠESTÝ DEN
♠   Bůh tvoří malá i velká suchozemská zvířata. Šestý den vrcholí stvořením jeho mistrovského díla — prvního lidského páru. (1. Mojžíšova 1:24–31)
♠   Bible není zajedno s fundamentalisty a kreacionisty, kteří tvrdí, že stvořitelské dny byly doslovné dny o 24 hodinách.
♠   Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými pozorováními, že se v rámci jednoho druhu objevují různé variace.
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠  

PROSTOR, Part II. / HLAVNÍ TÉMA

NEWS

9.7.2019

Only Yours

8.7.2019

Peter Cat Recording Co.

8.7.2019

Philary

6.7.2019

Seablite

6.7.2019

Jesca Hoop — Stonechild

1.7.2019

Dire Wolves

archiv

ALBUM COVERS X.

Rymden — Reflections & Odysseys (8 Feb. 2019)
Tais Awards & Harvest Prize
Za Zelenou liškou 140 00 Praha 4, CZE
+420608841540