Ralph of London — The Potato Kingdom (19th June, 2020)UK FLAG                                                                     Ralph of London — The Potato Kingdom (19th June, 2020)Ralph of London — The Potato Kingdom (19th June, 2020) Každý odkaz v řetězci hudebního průmyslu se bude muset obnovit sám, přehodnotit hudbu a umění jinak. Více digitální? Ekologičtější? Existuje spousta stezek na kopání. Není to špatné samo o sobě, možná je čas odstranit některé návyky a přehodnotit vaši spotřebu hudby jinak. Příroda nám bude vždy ukazovat, že kdykoli se dá obrátit cokoli, což odráží Schumpeterovu koncepci kreativní destrukce, protože krize zasáhla celou (nebo téměř) ekonomiku. Lidé byli konfrontováni sami se sebou, někdy to bylo psychologicky obtížné a věříme, že umění včetně hudby může být dobrým prostředkem při hledání smyslu pro lidstvo. Více než kdy jindy je důležité přehodnotit náš vztah k ostatním a naše způsoby interakce. Hudba zůstává jedním z nejlepších způsobů, jak se o tu spoluúčast podělit. Chybí nám všechny zatemnělé místnosti s jejich atmosférou ...
„Je o králi, který se zamiloval do někoho, kdo je úplně nedosažitelný, a byl doveden k šílenství ve stínu blednoucí iluze“.
Deuxième opus du groupe basé à Valenciennes. L’oreille, éprise dès les premières notes de l’album, vogue entre musique made in capitale anglaise et musique du nord français. Ralph, auteur~compositeur~chanteur et aussi batteur, guitariste et producteur du groupe est originaire de Londres. Quant à Diane, François, Léopold et Maxime, ils viennent du nord. La sublime synergie entre eux naît de cette double nationalité artistique. Le groupe cultive une esthétique ‘’Do it yourself’’ avec de vrais airs de pop britannique, néo~romantique ou de pop sociale comme Pulp ou Sleaford Mods. Point de famine irlandaise ici, tant le titre ‘’Dotty’’ néo~mythique et visuellement fantastique donne la patate ! La nature envahit ce royaume franco~britannique jadis les yeux rivés dans le noir et blanc. Le bout du tunnel se teinte de notes entraînantes au psychisme des cœurs en frayeur faisant l’expérience de la thématique clé de ‘’Dotty’’, l’amour non payé de retour. Location: London, UK
Album release: 19th June, 2020
Record Label: Ralph of London
Duration:     44:33
Tracks:
01. Albedo   3:13 
02. Heavens Guts   3:04 
03. Hopeless Melody   2:59 
04. Sullied!! (On the streets of Plebeola)   3:17 
05. Karma Pollution   3:14 
06. Big Void   4:10 
07. Stars & Phantoms   2:49 
08. Oimo Sa   0:59 
09. Saturns Sign   3:36 
10. Primitive Flaws   3:30 
11. Dotty   4:22 
12. Miss Mayhem   3:07 
13. Worlds End   3:04
14. Warps Of Life   3:09
Credits:
Mixed by Josh Green
Mastered by Mazen Murad
Principal photography by Théo De Geitère
Produced by Diane Verspeeten
Directed with additional photography by Ralph
Thanks to François Berkmans, Léopold Lecoq and Dilly D’Allis
V původním britpop registru je Ralph of London v přední palebné linii. Britský band má spoustu předností k tomu, aby o něm lidé mluvili a právě díky tomuto druhému albu The Potato Kingdom se rozhodl vyjádřit svou uměleckou kreativitu. Po albu Longformacus v roce 2016 Ralph of London zhmotnil své fantazie metodou DIY s třinácti novými chytlavými tituly jako „Heavens Guts“ a „Hopeless Melody“, nastolující předem promyšlenou scénu. Ralph a jeho parťáci ze severu Francie svými kousavými texty na půli cesty mezi romantismem a společenskou satirou podobnou Pulp a Sleaford Mods, nabízejí velmi melodické okamžiky v „Karma Pollution“, „Big Void“ nebo v „Saturns Sign.“
Bramborové království nás ponoří do fantastického světa, kde každý protagonista září svou osobností. I díky tomu Ralph of London zdvojnásobili své ambice v „Primitive Flaws“ nebo „Dotty“, což je jeden z vrcholů alba, stejně jako „Worlds End“. 
„Vizuální protějšek skladby Dotty je krátkým pohledem do fantastického a neomýtického světa Bramborového království. Zde vidíme, jak se některé z jeho nejvýznamnějších postav objevují v paradoxním cyklu, v němž jsou svázány, zbarvené v plném spektru kvetoucí přírody, porušující černobílou tradici, což Ralph Of London dodržuje od svých počátků. Nesnesitelný jas psychologického teroru je světlem na konci tunelu pro ty, kteří znají nesmírnou realitu neuspokojené lásky.“
Dans le registre britpop original, Ralph of London est en ligne de mire. Le musicien britannique possède énormément d’atouts pour faire parler de lui et c’est avec ce second disque intitulé The Potato Kingdom qu’il a décidé d’exprimer sa créativité artistique.
Faisant suite à Longformacus en 2016, Ralph of London fait parler ses fantaisies « do it yourself » avec ces treize nouveaux titres entraînants tels que « Heavens Guts » et « Hopeless Melody » qui plantent le décor comme il se doit. Avec ses textes mordants à mi~chemin entre romantisme et satire sociale dans la même veine que Pulp et Sleaford Mods, Ralph ainsi que ses musiciens issus du Nord de la France nous offre des moments bien mélodiques à l’image de « Karma Pollution », « Big Void » ou bien encore de « Saturns Sign » avec sa pop DIY bien recherchée.
The Potato Kingdom nous plonge dans un monde fantastique où chaque protagoniste brille de par leur personnalité. Et pour cela, Ralph of London redouble d’ambition avec « Primtive Flaws » ou encore « Dotty » qui est un des points culminants de ce second disque tout comme « Worlds End ». Le projet du musicien londonien trouvera son bonheur auprès des auditeurs en quête de recherche musicale.
Indie~rock quartet Ralph of London prepares to release their fuzz~filled new single, Dotty, on 19th June 2020. XS Noize is pleased to premiere the video today!
The single oozes with attitude from the offset as frontman Ralph’s distinctively colloquial vocal style is able to soar effortlessly over distorted guitar twangs and woozy synths. Reminiscent of the likes of Super Furry Animals and Pulp, Ralph of London pay homage to their Brit~pop past, whilst also maintaining their own unique style and witty charm throughout. Talking about the single, Ralph explains, “is about a king falling in love with somebody completely unattainable and being driven to madness under the shadow of a fading illusion”.
Ralph of London’s music spawned from the British pop undercurrent, galvanised into its current form as a working live band in the north of France. They formed originally in 2017, between London and Lille, after Ralph met a group of alternatively inclined musicians from France at The Sebright Arms. The group bring together conventional instruments to produce an unconventional sonic tapestry, delivered with sincerity whilst definitely maintaining a sense of humour, highlighting the often uncomfortable realities of urban decadence, drawing material from the constant adaptation to social dynamics both at home and across the border.
With Dotty, Ralph of London hopes to continue to captivate listeners further with their eclectic blend of fun~filled alt~rock.
”The visual counterpart to the track Dotty is a brief glimpse into the fantastic and neo~mythical world of The Potato Kingdom. Here we see some of its most prominent characters come to light within the paradoxical cycle in which they are bound, tinted in the full spectrum of blooming nature, breaking with the black and white tradition that Ralph Of London has adhered to since its beginnings. The unbearable brightness of psychological terror is a light at the end of the tunnel for those who know the abject reality of unrequited love.” 
Website: https://www.ralphoflondon.com/
FB: https://www.facebook.com/RalphOfLondon/
Bandcamp: https://ralphoflondon.bandcamp.com/album/the-potato-kingdom
Instagram: http://instagram.com/ralph_of_london/
INTERVIEW, Franco Onweb, mercredi 22 juillet 2020:
https://www.buzzonweb.com/2020/07/ralph-of-london-rencontre-pour-la-sortie-de-the-potato-kingdom
Hieko: http://www.heikoprigge.com/#/

ALBUM COVERS XI.