Scott Matthew — Ode to Others (April 20, 2018)

                                                                              Scott Matthew — Ode to Others (April 20, 2018) Scott Matthew — Ode to Others (April 20, 2018)•⇔•  „Ode to others“ zahrnuje písně, které hudebník napsal pro svého otce, strýce a nejlepšího přítele, stejně jako verzi „Do You Really Want To Want To Hurt Me,“ převzatou od Culture Club a skrytou skladbu s názvem „Santarém,“ napsanou v portugalském městě, kde Matthew strávil několik dní. „Je to první album, které se netýká romantické lásky. I když je v tom pocit romantiky, vůbec nesouvisí s mou osobní romantickou láskou. Je to o lidech a místech, která se netýkají mé bezprostřední romantické bolesti.“ Scott Matthew se usmívá, když říká tuto poslední větu. V dnešní době se hodně usmívá. Je to, jako by byla zvednuta nejen váha, ale v jeho hudbě začalo také něco nového a krásného v jeho životě. Bolest možná nezmizela. Ale na Ódě ostatním se zdá, že Scott změnil svůj pohled zevnitř ven. 
•⇔•  Album Ode To Others by se dalo považovat za nový hudební začátek Scotta Matthewa. Ale není to tak úplně pravda. Je to spíše výsledek změny perspektivy. Od toho, kdo se dívá do světa současnosti a minulosti, a tím objevuje sám sebe novým způsobem, jako milujícího, obdivujícího, někdy dokonce jako pohrdavého pozorovatele. Pohled na ostatní může být také pohledem na sebe, protože pohled zpět může být také pohledem vpřed. Na své nové album je velmi hrdý. Říká o něm: „Myslím, že je to jedno z nejlepších alb, které jsme doposud z mnoha důvodů udělali. Myšlenka minimalismu nebyla na tomto albu příliš prominentní. Ale pro mě to není bombastické. Stále má intimitu, ale také všechny ty složité vrstvy. A nakonec — celou tu historii.“Scott Matthew birth name: Scott William Matthew
Born: Queensland, Australia
Instruments: Vocals, ukulele, guitar
Genre: Folk, Indie, Pop
Location: Brisbane, Queensland, Australia
Album release: April 28, 2018
Record Label: Glitterhouse Records
Duration:     42:13
Tracks:
01. End Of Days   3:26
02. The Deserter   3:43
03. Where I Come From   4:20
04. Happy End   3:48
05. Do You Really Want To Hurt Me?   3:50
06. The Wish   4:13
07. Not Just Another Year   3:33
08. Cease And Desist   3:36
09. Flame Trees   5:43
10. The Sidewalks Of New York   5:35
11. Santarém   2:06 (Bonus on CD & Vinyl)
Credits:
•⇔•  Director: Michael Mann
•⇔•  Director of photography: Michael Mann
•⇔•  Editor: Patrice Brylla 
•⇔•  Lyrics by Scott William Matthew
•⇔•  Music by Scott William Matthew and Jürgen Stark
End Of Days
Lyrics by Scott William Matthew
Music by Scott William Matthew and Jürgen Stark
What we’ve ever held thats dear has always been fact
We may be trembling with fear, it won’t hold us back
We ain’t going away
we’re gonna stay till the end of days
Your powers a myth
It’s our kin and kith that dictate
And it’s not a dream that soon we’ll be holding the reins
We ain’t going away
we’re gonna stay till the end of days
We resist even though the abyss may compel us to stray
We take stance none of these lies make sense
While they pray hate we’ll say
Love, oh sweet love
Oh sweet love
may you guide us today
Editorial Reviews
•⇔•  The Australian songwriter from New York and his sixth studio album. With this album there is a departure from the subject of romantic love and the disappointments that can come from such endeavors. Instead this collection of songs pays homage to love in a broader sense. Honors are bestowed to family, friends and the mistreated both alive and deceased. As always done in Scott’s sentimental and deeply personal style. This is an ODE TO OTHERS. None of his last five solo records is as diverse; as beautiful orchestrated and complex in arrangements as Ode To Others. This is the result of the collaboration with Scott’s live guitarist, co~writer and producer Jürgen Stark. I didnt even know whether I liked my songs before Jürgen came along and gave them all this personality and all this wonderfully intricate layering. He’s very proud of his new album Scott Matthew says: I think it’s one of the best albums weve done so far, for a lot of reasons. The idea of minimalism wasnt very prominent on this album. But it’s not bombastic to me. Its still got intimacy, but also all this intricate layers. And in the end all this history. One could think of the album Ode To Others as a musical new beginning of Scott Matthew. But that is not quite true. It is rather the result of a change of perspective. From one who looks out into the world of the present and the past and thereby discovers himself in a new way, as a loving, admiring, sometimes even as a contemptuous observer. A look at the others can also be a look at yourself, as a view back could also be a view ahead.
MÁRIO RUI VIEIRA:
•⇔•  https://blitz.pt/principal/update/2018-04-26-Scott-Matthew-e-a-primeira-confirmacao-para-o-Misty-Fest
Santarém: https://vimeo.com/291156586
INSTA: https://www.instagram.com/scottmatthewmusic/
FB: https://www.facebook.com/scottmatthewfriend
Website: https://scottmatthewmusic.com/music/ode-to-others/
Label: https://label.glitterhouse.com/releases.php?show=42

NEWS

archív

ALBUM COVERS XI.