6th Tais Awards 2013 official ceremony

• Artwork – Nick Liefhebber (Netherlands)

≡   “Vždy jsem hledal takové umělce, kteří dokážou vystihnout a propojit všechna důležitá období života z hlediska hudby — od útlého dětství až doteď. V tomto ročníku jsem připravil ocenění pro ty, kteří to dokázali. Ocenění, které obdrží, je ve stylu ready–made. Velmi prosté a jednoduché, praktické. Žádné sošky od vlasatých designérů, ale naopak — vhodné pro frekventované a každodenní použití — tak všednovšední, jak je to jen vůbec možné. Můj oblíbený spisovatel Saul Bellow kdysi řekl, že "síla ctnosti a duševní kapacity člověka se měří všedním životem". S tím souhlasím. Jisté je, že ceny samotné nemůžou plně vystihnout tu míru úcty a vděčnosti, jakou k hudebníkům cítím. ≡   Přicházejí k nám zdaleka. Jsou z Austrálie a symbolizují postoj umírněnosti a skromnosti. Máme–li tedy obživu a čím se přikrýt, budeme s tím spokojeni.” Ben Tais Amundssen

Invitation card for 1st Evening 6th Tais Awards 2013 Ceremony.Invitation card 2 for 6th Tais Awards 2013

Hommage á Tomas Bouda, Dorota Barova, Marcel Barta & Gabriela Vermelho. Official poster for 1st Evening Tais Awards 2013Poster Tais Awards 2013

Tais Awards 2013 official ceremony

______________________________________________________________

 

ALBUM COVERS XI.