Thomas Köner — Motus (Feb. 20, 2020)          Thomas Köner — Motus (Feb. 20, 2020)   Thomas Köner — Motus (Feb. 20, 2020)
■★■     Thomas Köner pracuje jako mediální umělec v oblasti kompozice, výtvarného umění, instalace a hudební produkce. Jeho oficiální webová stránka poskytuje podrobné informace o jeho díle, stejně jako video dokumentaci, zvukových ukázkách a poskytuje také press kit. Jeho performance a instalace jsou audiovizuálními meditacemi, které prozkoumávají naši představu o čase, paměti a umístění. Vyzývá diváky, aby si užili dojmů hloubky, vzdálenosti a zmizení a pochopili vlastnosti prostoru kolem našich hranic vnímání. K jeho pátému albu Nuuk BBC napsala: „Nabízí své magisterské bohatství pozorným, těm, kteří jsou ochotni nebo schopni ...“
■★■     Koneckonců — jeho práce jsou součástí sbírek významných muzeí, jako je Národní muzeum moderního umění, Centre Pompidou Paris a Musée d’art contemporain (Muzeum současného umění), Montréal. Toto je jeho 15. album sólo.
■★■     „Motus je pro mě více než jen hudba vyrobená pomocí analogových syntetizátorů. Jedná se o postoj, způsob vztahu ke zvuku a pohyb, který ovlivňuje. Životní styl, kde se hnutí, pohyb a pohyblivý objekt stávají jedním. Mojí praxí jsou vibrace, kůže, dotek a povrch a plynné médium mezi nimi. Motus je součástí tohoto průzkumu: najít tanec, bez tlaku času, groovů, bez rytmu. Je tam pulsace a downbeat. Ty se připojují k sestupným bytostem jako v kamenech a minerálech, upbeat se spojuje s příšernými bytostmi jako v trávě, květinách, stromech a hvězdách. Spojením oblohy a země vzniká tanečník.“ [Thomas Köner]
Born: 1965 in Bochum, Germany
Location: France
Album release: February 20, 2020
Record Label: Force Inc./Mille Plateaux
Duration:     9:44+10:43+10:30+9:10 = 40:07
Tracks:
A1. Extension (Attack)   3:17
A2. Cogitation (Decay)   6:27
B1. Potential (Sustain)   4:32
B2. Expression (Release)   6:11
C1. Substrate (Binaural)   7:02
C2. Oscillator (Luminous)   3:28
D1. Substance (Suicide)   4:29
D2. Synthesis (Carnal)   4:41   
About:
■★■     “Motus is more (to me) than just music made with analogue synthesizers, it is about attitude, a way of relating to sound and the (e)motion it affects.
■★■     A lifestyle, where movement, being moved and moving become one. My practice is vibrational, about the skin, touch and surfaces and the gaseous medium in between.
■★■     I dream of a dance floor where Motus would be enjoyed. What kind of world, or rather, what kind of society would allow that? And when? Is this futuristic? A situation~to~come, where the understanding of music expands greatly, when blissful moments are independent of simple melodies, where harmony appears beyond I~V~vi~IV chord progressions, when the techniques of social alienation, which determine the use of all the drugs that accompany recreational music, are reversed into creative tools of exploration. ‘Motus’ is part of this exploration: to find dance, free of clock, and groove, free of rhythm. There is pulsation, and the downbeat connects to the downward beings as in stones and minerals, the upbeat connects to the upward beings as in grasses, flowers, trees and stars. Binding both together, connecting sky and earth, is the dancer. The moves / the movement is pure. It is the kiss of spirit and matter.” (Thomas Köner)
Bandcamp: https://forceincmilleplateaux.bandcamp.com/album/motus 
Label: https://force-inc.org/en 
Website: http://thomaskoner.com/ 
FB: https://www.facebook.com/artist.thomaskoner 
Twitter: https://twitter.com/ThomasKoner   

ALBUM COVERS XI.